میرم رشت !؟:)

سلام

صبح بخیر :)

امروز شاید میرم رشت !:))))

عاشققق جمله بندی هام هستم ها !:)))

چند وقته به فکر افتادم اگه کاره شرکت سبک شد برم کار ساخت و ساز تو شمال رو ادامه بدم :)

دیروز به ذهنم رسید فردا بیکارم،...به سامان دوست معمار عزیزم زنگ زدم گفتم حال داریم بریم ولایت ما !؟:) گفت یک جلسه ساعت 1 دارم و بعد تمام :) بریم :)

اینجورر رفیق های پا دارم من !:))

حالا فکر کنم امروز بریم :)

دیروزم از صبحححح کلههه سحر جلسه داشتم تا ساعت 12:30 !!

مامانم وسطش زنگ زده بود که نهار برم پیشش تهرانم،...

و رفتم :)

سالاد دو جور بود :)

و سالاد عشققق من :)))

و کسترول گوشت:

و مخلفات کنارش :)

و بعدش هم دسر کیک انار که تا همینننن الانننن یکی از دونه هاش یک جای بدی تو دهنم گیر افتاده بود و اعصابمو خوردددد کرده بود :))

چاه ویلا رو آوردم عمیق کنن 4 متر ،...و این چند روز درگیره اونم ! و الانم از صبح دفتر هستم،...

دارم فکر میکنم نهار برم خونه مامانم !! یا برم تنها ویلا،...نمیدونم،...دارمممم فکررر میکنم :)

اتفاقات کاری هم افتاده که همهههه چیز رو بهم پیچیده :) 

پناه بر خدا :)

خدایا شکرتتتتت :)

/ 0 نظر / 238 بازدید